Så lär du dig nya ord

Hur man lär sig bäst är olika för alla. Det finns massor med studietekniker, och man kan inte göra annat än att pröva sig fram tills man hittar ett sätt som passar en själv.
Men gemensamt för alla är att det tar tid och energi att lära sig nya ord. Om man vill behärska ett ord, är det viktigt att lära sig mycket om det. Det räcker inte med en översättning till ens modersmål. Ju mer man vet om ett ord, desto lättare är det att komma ihåg det och använda det riktigt.
Låt oss lära oss ett ord tillsammans! Vi tar ordet hårklyveri.

Steg 1: böjning

Vi börjar med att slå upp hur ordet böjs. Det gör man alltid i Svenska Akademiens ordlista. Ibland finns där också en enkel definition. Svenska Akademiens ordlista (SAOL) finns som gratisapp, som bok i bokhandeln och gratis på nätet.

Böjning enligt SAOL

Singular
ett hårklyveri
obestämd form
ett hårklyveris
obestämd form genitiv
hårklyveriet
bestämd form
hårklyveriets
bestämd form genitiv
Plural
hårklyverier
obestämd form
hårklyveriers
obestämd form genitiv
hårklyverierna
bestämd form
hårklyveriernas
bestämd form genitiv
 • Vi antecknar att det heter ett hårklyveri. Det är alltså ett ett-ord (neutrum).
 • Vi antecknar också att pluraländelsen är -er. Om vi vill komma ihåg böjningen bättre, läser vi alla formerna högt och skriver av dem.

Steg 2: betydelse

SAOL

Nu ska vi ta reda på vad ordet betyder. SAOL har redan gett oss en kort definition:
 • menings­löst exakt analys
Vi slår upp ordet i Svensk ordbok också. Det är en betydelseordbok.

SO

Svensk ordbok (SO) definierar ordet hårklyveri så här:
 • (ofta plur.) menings­löst exakt ut­läggning eller analys (av ngt i grunden trivialt, t.ex. ngn betydelse­lös skillnad)
Av denna definition får vi veta några olika saker:
 • Hårklyveri är en utläggning eller en analys, alltså något som någon säger eller skriver.
 • Utläggningen eller analysen är exakt, meningslöst exakt. Det betyder att den är för exakt.
 • Utläggningen eller analysen handlar om något som egentligen är trivialt, alltså vardagligt, enkelt och intetsägande.
 • Hårklyveri används ofta i plural, alltså hårklyverier. Anteckna!
 • Ordboken säger också vad det används om: ”ngn betydelselös skillnad”. Det används alltså ofta om att göra skillnad på något.
Vi tittar på exempelmeningarna och skriver av dem. Kanske hittar vi fler att lära oss senare:
Du vet mycket väl vad jag menar ― inga hårklyverier nu!
De medel­tida teologiska dispyterna ur­artade i­bland till rena hårklyverier.
Vad kan vi lära oss av exempelmeningarna?
 • Hårklyveri används verkligen i plural i båda meningarna.
 • Vi kan också lägga märke till att man kan använda rena tillsammans med hårklyverier. Rena hårklyverier.
 • I den första meningen används det för att uppmana en person att sluta med ett dåligt beteende. Generellt sett verkar det som att hårklyveri är ett negativt laddat ord.
💡
Om definitionen eller exempelmeningarna innehåller svåra ord kan man behöver slå upp dem också. Ibland är definitionen helt enkelt för svår. Då får man slå upp i fler ordböcker och jämföra.

Natur och kulturs stora svenska ordbok

Natur och kulturs stora svenska ordbok har enkla definitioner och exempelmeningar.
 • en diskussion om små detaljer som egentligen inte har någon betydelse
Här får vi veta att utläggningen eller analysen ofta är en del av en diskussion. I övrigt får vi samma definition fast med enklare ord.
Om vi fortfarande inte förstår ordet över huvud taget, kan det vara värt att slå upp översättningar. Kom ihåg att översättningar aldrig är exakta. De kan hjälpa oss att förstå ordet bättre, men de förklarar inte alla nyanser eller hur ordet används.

Tyda.se

Tyda.se säger att hårklyveri kan översättas till quiddity, hairsplitting och word-splitting.
Det kan också hjälpa att leta efter synonymer, men kom ihåg att synonymer sällan betyder exakt samma sak. Tyda.se anger synonymerna spetsfundighet, subtilitet, ordklyveri, ordrytteri. Det var lika svåra ord, så vi lämnar dem.

Steg 3: uttal

Innan vi börjar söka efter exempelmeningar måste vi ta reda på hur ordet uttalas. SAOL och SO har uttalsangivelser, men de kan vara svåra att tyda.
Uttal enligt SAOL: [‑eri´ el. hå`r‑]
Uttal enligt SO: [-i´äv. hå`r-]
Lyckligtvis finns det inspelningar i SO-appen och på webbplatsen. Ett alternativ är att använda Forvo. Om vi har tur finns uttalet inspelat där: Hårklyveri på Forvo.

Steg 4: användning

Nu börjar den riktiga utmaningen. När vi vet hur ordet böjs, vad det betyder och hur det uttalas, måste vi lära oss att använda det. Vi kan fråga oss flera olika saker. Ju mer vi tar reda på, desto bättre kommer vi att kunna använda ordet. Här är några förslag på frågor:
 • Finns det några speciella verb som ordet används med?
 • Om det är ett verb: Vilka substantiv används det med?
 • Finns det några speciella adjektiv som ordet beskrivs med?
 • Om det är ett adjektiv: Vilka substantiv beskriver adjektivet?
 • Vad handlar meningarna om? Personer? Saker? Konkreta saker? Abstrakta saker?
 • I vilka sorters texter används ordet? Är ordet informellt? Formellt? Dialekt? Ålderdomligt?
 • Finns det några konstruktioner som återkommer?
När vi läser meningarna tar vi anteckningar och försöker generalisera, hitta mönster.

Hitta exempel

Men var hittar vi alla exempel? Google duger gott! Vi gör en sökning som är begränsad till de stora tidningarna. Så här ser söksträngen ut. Kopiera den och klistra in i Google:
"hårklyveri" OR "hårklyveriet" OR "hårklyverier" OR "hårklyverierna" site:https://www.svt.se/ OR site:https://www.dn.se/ OR site:http://8sidor.se/ OR site:https://www.svd.se/
Ju fler former vi skriver in, desto exaktare bild får vi av hur ordet används. Här nöjer vi oss med obestämd och bestämd singular och plural. Citattecknen är viktiga om man söker på hela uttryck.
Nu tittar vi efter bra exempel och försöker se mönster. Får vi svar på några av frågorna? Detta hittar jag:

Verbkompisar

Verben ägna sig åt och hålla på med återkommer flera gånger. Vi antecknar alltså
 • någon ägnar sig åt hårklyverier
 • någon håller på med hårklyverier.
Låta som, verkar vara, tyckas vara och förefalla som förekommer också många gånger. Vi antecknar
 • något låter som hårklyverier
 • något verkar vara hårklyverier
 • något tycks vara hårklyverier
 • något förefaller som hårklyverier.

Adjektivkompisar

Adjektiven juridisk, ideologisk, akademisk, teoretisk och politisk verkar kunna paras med hårklyveri. Vi antecknar dem:
 • juridiska hårklyverier
 • ideologiska hårklyverier
 • akademiska hårklyverier
 • teoretiska hårklyverier
 • politiska hårklyverier.
Även rena ser vi flera exempel på, precis som i Svensk ordbok. Vi antecknar det igen: rena hårklyverier.

Personer eller saker?

Hårklyveri verkar användas både med personer och saker. Om vi tittar på verben vi hittade, ser vi att de första verben används om personer och de andra om saker, abstrakta saker (diskussioner, analyser, utläggningar).

Vilka texter?

Eftersom vi sökte i tidningstext, får vi bara träffar från tidningstext. Det verkar som att ordet används där, men det är inte så vanligt. Ingen av ordböckerna skrev heller att det var formellt, vardagligt eller ålderdomligt. Alla exempel verkar komma från olika debatter dock.

Återkommande konstruktioner

Vi ser några konstruktioner som verkar vanliga:
 • detta är hårklyverier
 • det handlar om hårklyverier
 • det rör sig om hårklyverier
 • det gäller hårklyverier.
Det verkar alltså vanligt att syfta tillbaka på något med det eller detta och kalla det för hårklyverier.
I flera exempel finns också Det är inte bara hårklyverier. Man kan alltså också använda inte bara hårklyverier för att hävda att en skillnad är viktig.

Utvidga sökningen!

Nu kan vi fortsätta sökningen i andra texter. Om vi vill ha exempel från informella texter, kan vi söka i bloggar. Där kanske vi hittar fler sätt att använda ordet. Här är ett förslag på en söksträng:
"hårklyveri" OR "hårklyveriet" OR "hårklyverier" OR "hårklyverierna" site:blogg.se OR site:blogspot.se

Steg 5: övning

Nu kan vi titta på våra anteckningar och börja skapa egna meningar.
💡
Be en modersmålstalare kontrollera om dina meningar är korrekta. Det är mycket lättare att få bra hjälp om man har förberett sig väl och läst på innan. 👍🏻 Kan du hjälpa mig att kolla om de här meningarna är korrekta? Kan man använda det här ordet så? 👎🏻 Berätta för mig vad det här ordet betyder, hur man använder det och i vilka situationer man använder det!
Här är några exempel utifrån det vi har lärt oss:
 • Forskarna bråkar om huruvida Pluto är en planet. Många tycker att de kan göra viktiga saker i stället för att ägna sig åt vetenskapliga hårklyverier.
 • Hon rättade mig när jag sa mandarin i stället för clementin och berättade att det är olika frukter. Jag tycker att det låter som hårklyverier.
 • Adverb och adverbial är fullständigt olika saker. Det är inte bara teoretiska hårklyverier. Adverb är en ordklass och adverbial är en satsdel.
 • När ni har slutat hålla på med hårklyverier, kan vi diskutera viktigare saker.

Slutkommentarer

Hur ska man ha tid och ork att göra så här med varje ord man lär sig? Svaret är: det går inte och att det behövs inte.
När vi lär oss ett ord så här grundligt, lär vi oss en massa andra ord samtidigt. Vi har sett hur ägna sig åt och hålla på med verkar användas likadant, vi har lärt oss flera synonymer till verkar och vi vet vad trivial betyder. Bra va?
Det bästa med den här metoden är att man inte lär sig orden i isolering. Varje ord får ett sammanhang, och man lär sig att para ordet med verb och adjektiv som modersmålstalare skulle använda. På så sätt blir ens språk mycket naturligare.
Lycka till!
🌟

Mer läsning