Ta sig

Verbet ta sig har flera väldigt olika betydelser. Här går jag igenom dessa sex betydelser en i taget:
  • äta eller dricka
  • göra något
  • komma någonstans
  • röra (vid en kroppsdel)
  • bli bättre.

Äta eller dricka

Man kan ta sig något att äta eller dricka. Det betyder att man äter eller dricker det. Man förser sig med det.
Ska vi ta oss lite kvällsfika?
English | 中文
Shall we have some evening snacks?
我们来吃点晚间小吃吧?
Ta dig lite mer att äta.
English | 中文
Eat a bit more.
吃多一点。
Är du hungrig? Ta dig något då!
English | 中文
Are you hungry? Get something to eat!
你饿了吗? 吃点什么吧!
Han tog sig en stänkare. stänkare = en liten mängd sprit
English | 中文
He took a splash of alchohol.
他喝了一口酒。

Göra något

Ta sig kan kombineras med olika substantiv och betyda att man utför en viss handling. Ofta finns det ett separat verb som kan ersätta hela konstruktionen.
Jag ska ta mig en dusch. Jag ska duscha.
Ta dig ett bad. Bada.
Vi måste ta oss en funderare. Vi måste tänka efter, fundera.
ta sig en tupplur sova en kort stund

Komma någonstans

När ta sig används med en riktning mot en plats, betyder det att man förflyttar sig dit. Att ta sig någonstans är att avsiktligt komma någonstans.
Hur tar man sig till sjukhuset härifrån?
English | 中文
How do I get to the hospital from here?
怎么从这里去医院?
Det är trafikstockning, så vi hinner inte ta oss till flygplatsen i tid.
English | 中文
It's a traffic jam, so we won't make it to the airport on time.
这是交通堵塞,所以我们不能及时到达机场。
Råttan tog sig ut ur buren.
English | 中文
The rat escaped from the cage.
老鼠从笼子里逃出来了。
Skidåkaren tog sig upp på första plats.
English | 中文
The skier reached the first place.
滑雪运动员获得第一名。
Sverige tog sig till final.
English | 中文
Sweden made it to the final.
瑞典进入了决赛。

Röra (vid en kroppsdel)

Ta sig kan också betyda att man bokstavligen tar på sig själv, alltså vid en kroppsdel.
Hon tog sig för bröstet.
English | 中文
She clutched her chest.
她紧紧抓住自己的胸口。
Han tog sig för knät och skrek av smärta.
English | 中文
He grabbed his knee and screamed in pain.
他抓住膝蓋,痛得尖叫。

Bli bättre

Till sist kan ta sig betyda att något blir bättre. Det används ofta i konstruktionen det tar sig.
Bra jobbat! Nu börjar det ta sig!
English | 中文
Good job! Things are starting to look up!
做得好!情况开始好转!
Han hade svårt med svenskan i början, men det tog sig så småningom.
English | 中文
He had difficulty with Swedish in the beginning, but it eventually improved.
他一开始对瑞典语有困难,但最终改善了。
Boken var seg i början, men mot slutet tog den sig.
English | 中文
The book was slow in the beginning, but towards the end it picked up.
书开始慢,但到最后变得有趣了。
Elden tog sig. Elden började brinna ordentligt.
English | 中文
It eventually caught fire.
最终着火了。
Blommorna tog sig när solen kom fram. Blommorna började växa bättre.
English | 中文
The flowers started to grow better when the sun came out.
太阳出来后,花开始长得更好。

Mer läsning