Ska eller skall?

Både ska och skall är presens av verbet skola. De kan alltså användas likadant, men ska är nästan alltid det naturligaste valet.
Grundform
(att skola)
Presens
ska (skall)
Preteritum
skulle
Supinum
(skolat)
Förr var skall den vanligaste formen, men i dag är ska vanligast. Skall är mycket formellare än ska och det uppfattas i de flesta sammanhang som stelt eller gammaldags.
Vad ska vi göra i morgon? Vad skall vi göra i morgon?
⚠️
Grundformen skola och supinumformen skolat används i princip aldrig.

Mer läsning