Ordföljd: inte

I satsscheman ser man ofta att satsadverbial och vissa andra adverbial kommer efter subjektet i huvudsatser. Om man har orden det, vi, använder och inte och stoppar in dem i schemat, får man följande ordföljd:
Det använder vi inte. inledare + finit verb + subjekt + satsadverbial
Inledare
Finit verb
Subjekt
Adverbial
Infinit verb etc.
Det
använder
vi
inte
Men varför ser man då ibland ordföljder såsom Det använder inte vi? Det beror på att inte (och andra satsadverbial) kan placeras på fler ställen i satsen än satsschemat antyder.

Efter subjektet

Inte kan alltid stå efter subjektet. Detta är precis vad satsschemat visar oss.
I morgon ska jag inte jobba.
Jobbtelefonen har Jesper inte på under helgen.
Inledare
Finit verb
Subjekt
Adverbial
Infinit verb etc.
I morgon
ska
jag
inte
jobba
Jobbtelefonen
har
Jesper
inte
på under helgen

Före subjektet

Om subjektet inte är ett pronomen, kan inte också stå framför det:
Jobbtelefonen har inte Jesper på under helgen.
Inledare
Finit verb
Subjekt
Adverbial
Infinit verb etc.
Jobbtelefonen
har
inte Jesper
på under helgen
Om subjektet är betonat, kan inte även stå framför pronominella subjekt:
I morgon ska inte jag jobba.
Detta fungerar bara om jag är betonat.
Inledare
Finit verb
Subjekt
Adverbial
Infinit verb etc.
I morgon
ska
inte jag
jobba

Före objektet

Om objektet är betonat, inte alltid före det:
Jag åt inte maten.
Inledare
Finit verb
Subjekt
Adverbial
Infinit verb, objekt etc.
Jag
åt
inte
maten

Efter objektet

Om objektet är obetonat, kan inte ibland stå efter det om dessa villkor är uppfyllda:
  • satsen har huvudsatsordföljd
  • satsen har inga infinita verb (verb i grundform)
  • satsen har inget partikeladverbial.
Några exempel:
Jag köpte inte den. ✅ Jag köpte den inte. ✅
Jesper hjälpte inte henne. ✅
Jesper hjälpte henne inte. ✅
Inledare
Finit verb
Subjekt
Adverbial
Infinit verb, objekt etc.
Jag
köpte
inte
den
Jag
köpte
den inte
Jesper
hjälpte
inte
henne
Jesper
hjälpte
henne inte
Om villkoren inte är uppfyllda går det inte:
… som inte köpte den. ✅
… som köpte den inte. ❌
Hon vill inte hjälpa oss. ✅ Hon vill hjälpa oss inte. ❌
Jag känner inte till den. ✅ Jag känner till den inte. ❌

Inte i bisatser

Bisatser har en annan ordföljd än huvudsatser. Där kommer inte vanligtvis före det finita verbet.

Testa dina kunskaper

Testa dina ordföljdskunskaper med quiz (bara för medlemmar).

Mer läsning