De frågor(na) som …

Varför står det inte frågorna i frasen de frågor som finns i häftet?
Visst har du behövt vänja dig vid att bestämdhet visas som en ändelse på substantivet? Och visst var det lite förvånande när du för första gången såg formuleringar som de frågor, den elev och det lag i stället för frågorna, eleven och laget?
Precis som du har lärt dig, uttrycks bestämd form ofta som en ändelse på substantiv.
Eleven svarar på frågorna.
English | 中文
The student answers the questions.
学生回答问题。
När man använder adjektivattribut, behöver man dock lägga till en framförställd bestämd artikel (den/det/de) också. Adjektivet har alltså också bestämd form.
Bestämd form visas med andra ord på tre sätt.
Den duktiga eleven svarar på de svåra frågorna.
English | 中文
The talented student answers the difficult questions.
这个优秀的学生回答了难题。
I frasen de frågor som finns i häftet är som finns i häftet en restriktiv relativsats. När det finns en restriktiv relativsats i frasen, finns det tre olika skrivsätt. De betyder samma sak, men de har olika stilvärde.
⚠️
En restriktiv relativsats är en bisats som berättar exakt vad som åsyftas. I exemplet de frågor som finns i häftet är det som finns i häftet som pekar ut exakt vilka frågor som menas.

1. Bara den framförställda artikeln

de frågor som finns i slutet av häftet
Framförställd artikel: Ja Bestämd form: Nej
Används i neutral standardsvenska, ofta i skrift.

2. Bara ändelsen

frågorna som finns i slutet av häftet
Framförställd artikel: Nej Bestämd form: Ja
Används i neutral och informell standardsvenska. Både i skrift och tal.

3. Både den framförställda artikeln och ändelsen

de frågorna som finns i slutet av häftet
Framförställd artikel: Ja Bestämd form: Ja
Används oftare i informell standardsvenska, i skrift och tal.

Se upp för adjektivattribut

Om man vill använda ett adjektivattribut, kan man bara använda alternativ 1 eller 3.
de svåra frågor som finns i slutet av häftet
svåra frågorna som finns i slutet av häftet
de svåra frågorna som finns i slutet av häftet

Mer läsning