Ingenting eller inte någonting?

Antalet verb spelar roll

Ingenting används i huvudsatser med bara ett verb. Om det däremot finns flera verb (ett hjälpverb och huvudverb) måste man sätta ut inte på dess rätta plats (efter det första verbet och subjektet).
Jag gör ingenting. Huvudsats: Ja Enkelt verb: Ja
Jag har inte gjort någonting. Huvudsats: Ja Enkelt verb: Nej
Jag ska inte göra någonting. Huvudsats: Ja Enkelt verb: Nej

Ingenstans” och ”ingen”

Samma regel gäller för liknande ord, som till exempel ingenstans och ingen.
Jag ser den ingenstans. Jag har inte sett den någonstans.
Jag har ingen bil. Jag vill inte köpa någon bil.

Bisatser

Ingenting (och de andra ettordsformerna) används oftast inte i bisatser.
Jag gör ingenting.
huvudsats
Du vet att jag inte gör någonting.
bisats
Ett undantag är när ingenting är subjekt. Då används det gärna.
En vilja som ingenting kan rubba.
subjekt i bisatsen
English | 中文
A will that nothing can shake.
一种无法被动摇的意志。
Hon är en kraft som ingen kan stoppa.
subjekt i bisatsen
English | 中文
She is a force that no one can stop.
她是无人能挡的力量。

Undantag

Som vanligt finns det undantag. Om det inte finns fler objekt och om ingenting inte är bestämning till ett annat ord, då behöver man inte alltid använda inte någonting. Den här typen av formulering låter gammaldags och används mer sällan.
Jag har ingenting gjort. Huvudsats: Ja Enkelt verb: Nej Flera objekt: Nej
Jag har inget sett. Huvudsats: Ja Enkelt verb: Nej Flera objekt: Nej

Checklista

Så vad ska man tänka på när man använder ingenting och dess släktingar?
  • Är det i en bisats? Men inte subjekt?
  • Finns det fler än ett verb? Hjälpverb?
Svarar du ja på någon av dessa frågor, då är det säkrare att använda inte någonting.

Mer läsning