Om webbplatsen

Om svenska samlar jag svar på språkfrågor från personer som lär sig svenska som andraspråk. Förklaringarna gör inte anspråk på att vara fullständiga, och de har många gånger förenklats av pedagogiska skäl.
💡
Om du söker mer fullständiga svar, rekommenderar jag
Har du tips på hur innehållet kan förbättras eller annan återkoppling, hör av dig!
 
– – –
Adam Silén, examinerad språkkonsult i svenska
– – –