Ordförråd

Här får du lära dig hur man skiljer på olika ord och vad olika uttryck betyder. Det finns också några temalistor som du kan använda för att utöka ditt ordförråd.
Vill du ha tips om hur du blir riktig duktig på orden du lär dig? Då hittar du mina tips här: Så lär du dig nya ord.

Ordval

Ord och uttryck