Verb + för

Det finns inga perfekta regler för vilka verb som används med vilka prepositioner. Man gör alltid bäst i att lära sig prepositionerna tillsammans med verben i fraser eller så kallade konstruktioner. Det kan till exempel se ut så här:
  • någon tackar någon för något
  • A tackar B för C
  • Jag tackar dig för maten.
Även om det inte finns några perfekta regler för vilka verb som kan användas med en viss preposition, finns det tendenser. Samma preposition brukar kunna uttrycka ungefär samma sak vid flera verb.
Här följer några sådana för prepositionen för.

Oroa sig för något

För används vid vissa verb för att signalera något som upplevs som negativt, till exempel obehagligt. Det är ofta något som kan ske i framtiden.
Hon bekymrar sig för framtiden.
Du behöver inte oroa dig för arbetsintervjun.
Vi måste varna dem för stormen.
Gruvar du dig för morgondagen?
Jag tänker inte utsätta mig för det.
Han råkade ut för en olycka.

Anklaga någon för något

För används ibland för att signalera vad någon får ansvaret för. Det kan vara både något positivt och något negativt.
De anklagade mig för att ha stulit.
Du borde anmäla honom för det där.
Döm inte folk för hur de ser ut.
Chefen kritiserade de anställda för att de hade slarvat.
Min lärare berömde mig för uppgiften.
Jag vill tacka alla för hjälpen.

Berätta något för någon

För signalerar ibland den som någon kommunicerar med.
Berätta inte för någon!
Har du ljugit för mig?
Visa bilden för pappa.
Sluta fjäska för mig.
Jag glömde att nämna för dem att jag är ledig nästa vecka.
Alla ska presentera sina arbeten för klassen.

Göra något för någon

Vid vissa verb signalerar för vem som drabbas eller drar fördel.
Du gör det inte lätt för dig själv.
De kämpar för de fattiga.
Försökte du dölja det för alla?
Du förstörde filmen för mig genom att prata hela tiden.
Kan du ställa upp för mig den här gången?

Förbereda sig för något

För signalerar ibland något framtida som man förbereder sig för eller undviker.
Har du förberett dig för provet?
Jag har beslutat mig för att söka nytt jobb.
Du ansvarar för dukningen på bröllopet.
Akta dig för henne!
Vi måste planera för det oväntade.

Betala något för något

Ibland signalerar för något som ersätts eller byts ut.
Jag betalar 100 kr för den där tröjan.
Vad får jag för att jag hjälper till?
Vad köpte du för pengarna?
Den kommer en annan lärare som ska vikariera för mig i morgon.

Mer läsning