Infinitivfras

Vad är en infinitivfras?

En infinitivfras är ett verb i infinitiv (grundform) och eventuella bestämningar, till exempel objekt, predikativ och adverbial.
Infinitivfrasen inleds ofta med infinitivmärket att.
⚠️
Infinitivmärket att kan både uttalas som [atː] och ɔ. Detta skiljer det från subjunktionen (bisatsinledaren) att, som alltid uttalas [atː].
Exempel på infinitivfraser:
 • att leka
 • att leka med bilar
 • leka med bilar
 • leka i trädgården
 • leka med andra barn i trädgården på helgerna

Infinitivfraser liknar bisatser

Infinitivfrasen är ganska lik en bisats. Skillnaden är att bisatsen har ett subjekt och vanligtvis ett verb som är böjt i presens eller preteritum.
att inte köpa bil
infinitivfras
att han inte köper bil
bisats
En viktig likhet är att bisatser och infinitivfraser har samma ordföljd. Notera att inte kommer före verbet.

Med eller utan ”att”?

Infinitivfrasen inleds ibland med att, ibland inte. Det beror på kontexten.
När infinitivfrasen är objekt till ett annat verb, spelar det stor roll vilket det andra verbet är. Beroende på vilket verbet är används att
 • nästan alltid
 • ibland
 • aldrig.
Jag vill äta mat.
Äta mat är objekt till vill.
Jag väljer att äta mat.
Att äta mat är objekt till väljer.
⚠️
Notera att det inte är verbet i infinitivfrasen som påverkar, utan verbet som har infinitivfrasen som objekt.
Även andra saker kan också påverka. Exempelvis kan att vara valfritt om infinitivfrasen inleder satsen.
(Att) bli väckt klockan 5 roar mig inte.
Här är att valfritt.
Det roar mig inte att bli väckt klockan 5.
Här är att obligatoriskt.

Verb där ”att” används

Ofta används att om verbet också kan ta en nominalfras med ett substantiv som objekt.
hotar att göra något
hotar mannen
riskerar att göra något
riskerar livet
överväger att göra något
överväger studier
väljer att göra något
väljer kläder
Detta är bara en tumregel. Att kan krävas även om verbet inte kan konstrueras med en nominalfras.
ser ut att göra något
ser ut något
tenderar att göra något
tenderar något

Verb där ”att” inte används

De verb som inte kan ta nominalfraser med substantiv som objekt saknar i stället ofta att.
 • kan göra något
 • behöver göra något
 • ska göra något
 • bör/borde göra något
 • måste göra något
 • vill göra något
 • lär göra något
 • verkar göra något
 • förefaller göra något
 • tycks göra något
 • får göra något
 • slipper göra något
 • brukar göra något
 • råkar göra något
 • tänker göra något
 • ämnar göra något
 • hinner göra något
 • orkar göra något
 • törs göra något
 • vågar göra något
 • låta göra något

Verb där ”att” är mer eller mindre valfritt

Sedan finns det verb där att är valfritt. Ofta blir det ingen skillnad alls. Ibland upplever en del språkbrukare att varianten utan at
 • kommer (att) göra något
 • försöker (att) göra något
 • önskar (att) göra något
 • slutar (att) göra något
 • börjar (att) göra något
 • fortsätter (att) göra något
 • lär sig (att) göra något
 • lovar (att) göra något
 • tänker sig (att) göra något
 • lyckas (att) göra något
 • ber någon (att) göra något
 • planerar (att) göra något
 • vägrar (att) göra något
 • glömmer (att) göra något
Dessa listor är förstås inte kompletta, och det kan finnas andra faktorer som påverkar om att används eller inte. Ju mer svenska du hör och läser, desto bättre känsla får du för om att ska användas eller inte.

Mer läsning