Plural i svenskan

Vilka pluraländelser finns det?

Svenskan har totalt 7 pluraländelser:
  • -or
  • -ar
  • -er
  • -r
  • -n
  • - (ingen ändelse)
  • -s

Hur väljer man rätt pluraländelse?

Det finns inga hundraprocentiga regler som säger vilken pluraländelse ett substantiv har. Om man vill vara helt säker, är det bäst att slå upp ordet i SAOL (Svenska Akademiens ordlista).
Däremot finns det starka tendenser. Till exempel används vissa ändelser oftast eller bara med en-ord eller ett-ord, eller så slutar orden på ett visst sätt. Här följer en översikt.

1. -or

En-ord som oftast slutar på -a. A:et försvinner när pluraländelsen läggs på.
flicka → flickor
lista → listor
vana → vanor
⚠️
Ändelsen -or uttalas typiskt sett likadant som -er. Det har dock blivit vanligare att uttala den som den stavas.

2. -ar

En-ord som oftast slutar på ett obetonat -e, en lång vokal eller en konsonant.
Obetonade e:n försvinner när pluraländelsen läggs på.
pojke → pojkar
by → byar
lax → laxar

3. -er

Vanligtvis en-ord. Ofta en stam med flera stavelser där betoningen ligger på sista stavelsen.
kafé → kaféer
monarki → monarkier
Hit hör också många ord som får en ny vokal i stammen i plural.
bok → böcker
stad → städer

4. -r

Vanligtvis en-ord med stam som slutar på vokal.
ko → kor
bakelse → bakelser
linje → linjer

5. -n

Ett-ord som slutar på vokal.
ansikte → ansikten
hjärta → hjärtan
bi → bin

6. - (ingen ändelse)

Vanligtvis ett-ord som slutar på konsonant.
hus → hus
bord → bord
Hit hör även substantiv som slutar på -are, -ande, -ende och många på -er.
målare → målare
sökande → sökande
ordförande → ordförande
partner → partner

7. -s

Substantiv med -s som pluraländelse kan vara både en- och ett-ord. Till den här gruppen hör vissa lånord.
Denna ändelse är lite vanligare i tal än i skrift. Många ord som förekommer med -s i plural kan även ta en annan pluraländelse (som ofta rekommenderas i skrift).
partner → partners (partner)
avokado → avokados (avokador)
trick → tricks
fan → fans
slogan → slogans
hit → hits

Övriga ändelser

Ett fåtal ord har en annan pluraländelse. Några exempel:
faktum → fakta
öga → ögon
huvud → huvuden
Det finns också ett fåtal ord som inte har någon pluraländelse, utan där ett annat ord används i plural:
taxi → taxibilar
inbjudan → inbjudningar

Mer läsning