Borta, bort, bortifrån eller bortåt?

Borta, bort, bortifrån och bortåt har alla rumsbetydelse. De uttrycker alltså var något är eller vart det rör sig. Skillnaden har att göra med
  • befintlighet (på, i) eller riktning
  • vilken riktning (till, mot, från).

Borta

Borta beskriver att något är på en annan plats som är mer avlägsen eller okänd.
Min telefon är borta.
English | 中文
My phone is gone.
我的手机不见了。
Hon bjöd in till fest när hennes föräldrar var borta.
English | 中文
She invited people to a party when her parents were away.
当她的父母不在时,她邀请人们参加一个聚会。

Bort

Bort beskriver att något rör sig till en annan plats som är mer avlägsen eller okänd.
Jag har tappat bort min telefon.
English | 中文
I have lost my phone.
我的手机丢了。
Han gick bort till henne och frågade.
English | 中文
He walked over to her and asked.
他走到她身边并问了她。

Bortåt

Bortåt beskriver att något rör sig mot en annan plats som är mer avlägsen.
De gick bortåt centrum
English | 中文
They walked towards the centre.
他们向中心走去。
💡
Hur skiljer sig bort och bortåt? Skillnaden mellan bort och bortåt är samma som mellan till och mot. Bort innebär att man kommer fram till målet, medan bortåt endast talar om riktningen.

Bortifrån

Bortifrån beskriver att något rör sig från en annan plats som är mer avlägsen.
Regnet kom där bortifrån.
English | 中文
The rain came from over there.
雨水从那边传来。
Bortifrån skolgården hördes barnens glada rop.
English | 中文
From the schoolyard, the children's joyful cries could be heard.
从学校的操场上,可以听到孩子们欢乐的哭声。

Fler liknande ord

Svenskan har fler grupper med ord som liknar borta, bort, bortifrån och bortåt. De vanligaste är:
Här
Bor du här?
Hit
När flyttade du hit?
Härifrån
Kommer du härifrån?
Hitåt
Regnet kommer hitåt.
Där
Han står där.
Dit
Han gick dit.
Därifrån
Han kommer därifrån.
Ditåt
Han cyklade ditåt.
Uppe
Hon bor uppe på berget.
Upp
Ställ dig upp!
Uppifrån
Regnet faller uppifrån.
Uppåt
Flygplanet flyger uppåt.
Nere
Vi sitter nere i källaren.
Ned, ner
Kom ner och hälsa på oss!
Nedifrån, nerifrån
Hon kom upp nerifrån tunnelbanan.
Nedåt, neråt
Ska vi promenera neråt Söder?
Andra ord som fungerar på ett liknande sätt är:
  • hemma, hem, hemifrån, hemåt
  • framme, fram, framifrån, framåt
  • var, vart, varifrån, vartåt
  • inne, in, inifrån, inåt
  • ute, ut, utifrån, utåt.

Mer läsning