Satsadverbial

Satsadverbialet är ett adverbial som säger något om hela satsen. Det vanligaste satsadverbialet är inte.
Satsadverbialet står vanligtvis i mitten av satsen, och satsadverbialets position skiljer sig vanligtvis mellan huvudsatser och bisatser.
Reglerna för ordföljden är:
  • I huvudsatser står satsadverbial efter subjektet och verb 1 (det finita verbet).
  • I bisatser står satsadverbialet före verb 1 (det finita verbet).
Han äter inte glass.
Ordning mellan satsadverbialet inte och det finita verbet äter i en huvudsats
Inledare
Finit verb
Subjekt
Adverbial
Infinit verb, objekt etc.
Han
äter
-
inte
glass.
Jag vet att han inte äter glass.
Ordning mellan satsadverbialet inte och det finita verbet äter i en bisats
Bisatsinledare
Subjekt
Adverbial
Finit verb
Infinit verb, objekt etc.
att
han
inte
äter
glass.
Några vanliga satsadverbial:
  • kanske
  • bara
  • tyvärr
  • säkert
  • ändå
  • eventuellt
  • egentligen
  • dessutom.

Mer läsning