Och eller samt?

Och är ett av svenskans absolut vanligaste ord. Det är en konjunktion som används för att binda ihop ord, fraser och satser.
du och jag
English | 中文
you and I
你和我
den lilla och den stora hunden
English | 中文
The small and the big dog.
小狗和大狗。
Jag gick till affären, och sedan tog jag bussen hem.
English | 中文
I went to the store, and then I took the bus home.
我去了商店,然后坐公交车回家。

Använd ”samt” för att förtydliga

Samt binder också ihop ord, fraser och satser. Det används nästan bara i skrift och är mycket ovanligare än och. Man använder samt i uppräkningar när man redan har använt och eller när uppräkningen består av flera olika grupper.
Packa mackor, kaffe och kaka samt något att sitta på. Macka, kaffe och kaka är en grupp eller kategori. Något att sitta på är en annan.
Hon intresserade sig för Nordkorea och Sydkorea samt Östtyskland och Västtyskland.
English | 中文
She was interested in North Korea and South Korea as well as East Germany and West Germany.
她对北朝鲜和南朝鲜以及东德和西德都感兴趣。
Ibland kan man använda samt för att undvika tvetydigheter.
norra Sverige och Finland norra Sverige + norra Finland eller norra Sverige + Finland
norra Sverige samt Finland norra Sverige + Finland
⚠️
Samt är inte en finare synonym till och. Så byt inte ut och mot samt i onödan.
Samt gör större skillnad mellan leden än och, så det som kommer efter samt uppfattas ofta som ett tillägg, alltså något som inte hör till samma grupp som det andra eller som är mindre centralt. Om det inte är tanken, är det bättre att formulera om.
förrätt, varmrätt samt efterrätt Skriv hellre: förrätt, varmrätt och efterrätt

Mer läsning