Till eller tills?

Till

Till är en preposition. Till anger ofta vad som är målet eller mottagaren för något eller var något slutar.
I den här texten tar jag bara upp användningssätt som rör tid, eftersom det är där till och tills liknar varandra.

När något slutar

Till används för att ange när något slutar eller hur länge man gör något.
Jag har semester till på torsdag.
English | 中文
I have vacation until Thursday.
我有假期直到星期四。
Vi bodde i Uppsala fram till 2012.
English | 中文
We lived in Uppsala until 2012.
我们住在Uppsala直到2012年。

Vilken årstid eller helg något händer

Till används också tillsammans med årstider och olika helger när man pratar om framtiden.
Till jul ska vi bara ta det lugnt.
English | 中文
Until Christmas, we will just take it easy.
到圣诞节,我们只会放松一下。
Jag ska ta fem veckor ledigt till sommaren.
English | 中文
I'm taking five weeks off this summer.
我要暑假休息五个星期。

Tills

Tills är både en subjunktion (bisatsinledare) och en preposition.

Tills som preposition

Som preposition används tills likadant som till i betydelsen ’när något slutar’ eller ’hur länge man gör något’.
Jag har semester tills på torsdag.
Jag bodde i Uppsala fram tills 2023.
💡
Tills som preposition är vardagligare än till. I formella texter är det alltså lämpligare att använda till.
Man kan däremot inte använda tills i andra betydelser som till har.
Jag ska ta fem veckor ledigt tills sommaren.

Tills som subjunktion

Tills har samma betydelse även som subjunktion. Skillnaden är att det då inleder bisatser (med subjekt och verb), inte fraser. Så här kan inte till användas.
Vi bodde i Uppsala tills vi flyttade till Stockholm 2012.
English | 中文
We lived in Uppsala until we moved to Stockholm in 2012.
我们住在乌普萨拉,直到2012年搬到斯德哥尔摩。
Jag sov tills väckarklockan ringde.
English | 中文
I slept until the alarm clock rang.
我睡到闹钟响起。
En synonym till tills är till dess att.
Jag sov till dess att väckarklockan ringde.

Mer läsning