Stödja eller stötta?

Bara för medlemmar

Stödja

Så här böjs stödja:
stödja, stöder (stödjer), stödde, stött

Hålla upp något så att det inte ramlar

När något stödjer något annat, håller det upp det så att det inte ramlar, tippar eller faller.
Sängen stöds av fyra ben.
English | 中文
The bed is supported by four legs.
床由四条腿支撑。

Ge intellektuellt, moraliskt eller ekonomiskt stöd

När en person stöder, kan det också betyda att hen ger stöd till en person eller en idé (till exempel ett förslag), ofta intellektuellt, moraliskt eller ekonomiskt.
De stödde mig ekonomiskt.
English | 中文
They supported me financially.
他们给我经济上的支持。
Alla stödde förslaget.
English | 中文
Everyone supported the proposal.
所有人都支持这个建议。
Vilket parti stöder du? röstar du på
English | 中文
What party do you support?
你支持哪个政党?

Stötta

Så här böjs stötta:
stötta, stöttar, stöttade, stöttat

Stödja med en stolpe eller liknande

När man ser till att något stöds av en stolpe eller något liknande, då stöttar man det.
Jag stöttade upp växten med en pinne.
English | 中文
I supported the plant with a stick.
我用一根棍子支撑起植物。
Att stötta är alltså mer specifikt än att stödja i denna betydelse.

Hjälpa någon genom att finnas där och hjälpa till

Även stötta kan användas mer abstrakt. Men stödet som ges när man stöttar är mer konkret än att när man stödjer. Det handlar oftast om att hjälpa till mer praktiskt.
Som ensamstående med fyra barn är han beroende av människor som stöttar honom i vardagen.
English | 中文
He, as a single parent with four children, is dependent on people who support him in his daily life. 他是一个有四个孩子的单亲父亲,依赖于支持他日常生活的人。
Jag försöker att stötta mina barn i skolan.
English | 中文
I'm trying to support my children in school.
我正在尽力支持我的孩子在学校里。
⚠️
Obs att det finns ett till verb som ser mycket likt ut: stöta. Det betyder något helt annat: ’slå en sak mot en annan’ eller ’göra någon upprörd’.

Mer läsning