En öl eller ett öl?

Öl är ett substantiv som kan användas både med en och ett. Båda artiklarna fungerar dock inte alltid.
När man syftar på drycken öl i allmänhet, kan man använda antingen en eller ett.
De tycker om att släcka törsten med kallt öl. De tycker om att släcka törsten med kall öl.
English | 中文
They like to quench their thirst with cold beer. 他们喜欢用冰啤酒来解渴。
När man syftar på en viss ölsort, fungerar också båda. Vanligtvis är pluralformen av öl också öl, men i den här betydelsen förekommer även öler.
Vi smakade på ett gott tyskt öl. Vi smakade på en god tysk öl.
English | 中文
We tasted a delicious German beer. 我们品尝了一款美味的德国啤酒。
Vi smakade på sju olika öler. Vi smakade på sju olika öl.
English | 中文
We tasted seven different beers. 我们品尝了七种不同的啤酒。
Det här ölet går inte att köpa på Systembolaget. Den här ölen går inte att köpa på Systembolaget.
English | 中文
This beer is not available for purchase at Systembolaget. 这款啤酒在Systembolaget无法购买。
Öl kan också syfta på en enhet öl, alltså ett glas öl, en flaska öl eller liknande. I den här betydelsen används alltid en och pluralformen öl.
Vill du ha en öl till?
English | 中文
Would you like another beer? 你还要一瓶/杯啤酒吗?
Hur många öl har du druckit?
English | 中文
How many beers have you had? 你喝了多少瓶/杯啤酒?
Är den här ölen min?
English | 中文
Is this beer mine? 这瓶啤/杯酒是我的吗?
En öl räcker för mig, tack.
English | 中文
One beer is enough for me, thank you. 一瓶/杯啤酒就够了,谢谢。
Substantivet kaffe används på ett liknande sätt. Skillnaden är att kaffe bara används med en i betydelsen ’en enhet kaffe’.
Hur vill du ha ditt kaffe?
English | 中文
How do you like your coffee? 你喜欢怎样的咖啡?
Hur dricker du ditt te?
English | 中文
How do you drink your tea? 你喝茶的方式是什么?
En kaffe, tack!
English | 中文
A coffee, please! 请给我一杯咖啡!

Mer läsning