Nog, troligen, förmodligen eller antagligen?

Nog, troligen, förmodligen och antagligen betyder alla ungefär samma sak. De uttrycker att man tror att det man säger är sant men att man inte är helt säker. Den som använder orden vill säga att sannolikheten är hög.

Nog

När nog används som satsadverbial betyder det oftast ungefär ’troligen’, ’jag tror’. Det uttrycker högre sannolikhet än kanske, som bara uttrycker en möjlighet. I den här betydelsen står nog på satsadverbialens typiska position i satsen:
  • Huvudsatser: efter verb 1 och subjektet.
  • Bisatser: före verb 1.
Han kommer nog inte på festen.
English | 中文
He probably won't come to the party.
他大概不会来参加聚会。
Enligt vädret ska det nog regna i morgon.
English | 中文
It looks like it's going to rain tomorrow.
明天或许要下雨了。
Jag har nog inte tid att träffas i helgen.
English | 中文
I don't think I have time to meet this weekend.
我想这个周末没时间见面了。
Nog kan också användas i fundamentet (först i satsen). Då förstärker nog. Man kan säga att nog uttrycker en form av garanti för att något är sant. Detta låter sig ofta inte översättas så bra till andra språk.
Nog har du rätt i det.
English | 中文
You are right about that.
你是对的。
Nog överlever vi även om det skulle regna på midsommar.
English | 中文
We will survive even if it rains on Midsummer's Day.
我们即使在仲夏之夜下雨也能活下去。
Nog kan du betala för dig själv, precis som alla andra.
English | 中文
You can pay for yourself, just like everyone else.
你也可以像其他人一样为自己付款。
💡
Lär du dig svenska i Finland? I finlandssvenskan är nog starkare än i sverigesvenskan. Där uttrycker nog en sorts garanti oavsett plats i satsen.

Förmodligen, antagligen och troligen

Förmodligen, antagligen och troligen betyder samma sak som nog, alltså ’jag tror’. Men dessa ord kan också användas i fundamentet i den här betydelsen.
Han kommer förmodligen inte på festen. Han kommer antagligen inte på festen. Han kommer troligen inte på festen.
Förmodligen kommer han inte på festen. Antagligen kommer han inte på festen. Troligen kommer han inte på festen.
Dessa ord ändrar alltså inte betydelse beroende på ordföljden.
💡
Fler synonymer är troligtvis och sannolikt.

Mer läsning