Värderande preteritum

På svenska finns något som kallas värderande prete­ritum. Det innebär att man använder preteritum (verbets dåtidsform) i värderande satser även när man talar om nutid. Med värderande preteritum beskriver man inte hur något är, utan man ger ett omdöme, ofta med värderande ord. Man uttrycker alltså vad man tycker.
Vad snygg du var i håret!
English | 中文
Your hair looks great!
你的头发看起来很棒!
Det var ett himla oväsen de för.
English | 中文
They make a lot of noise.
它那里可真是一片喧嚣。
Vad vackert väder det var i dag! Sagt på morgonen
English | 中文
It’s such a beautiful weather today!
今天的天气真好!
Locket på den här burken satt verkligen hårt. Kan du hjälpa mig att öppna det?
English | 中文
This lid on this jar is really tight. Can you help me open it?
这个盒子的锁很紧,你能帮我开吗?
– Har du sett mina snygga jeans? – Ja, de var snygga!
English | 中文
– Have you seen my new jeans? – Yes, they are stylish!
你看到我的新牛仔裤了吗? 是的,它们很漂亮!
💡
Värderande preteritum används mest med verbet vara.

Mer läsning