Utelämna ”som”

Det finns många olika bisatsinledare, men som är en av de vanligaste. Man använder som för att beskriva något närmare. Som syftar ofta på det närmast föregående ordet men inte alltid. I exemplet nedan syftar somboken.
Han gillar boken som han läser.
English | 中文
He likes the book he's reading.
他喜欢他正在读的那本书。
Men man kan också säga så här:
Han gillar boken han läser.
Här får du lära dig när man måste använda som och när det kan utelämnas.

Då är ”som” obligatoriskt

Som är bara obligatoriskt när det är subjekt i bisatsen.
Vi tittar på månen som är alldeles gul och rund.
English | 中文
We are looking at the moon, which is all yellow and round.
我们正在看黄色、圆形的月亮。
De söker en medarbetare som kan programmera.
English | 中文
They are looking for a coworker who can program.
他们正在寻找一个会编程的同事。
Det finns ett enkelt sätt att ta reda på om som är subjekt i bisatsen. Kolla om det finns något annat subjekt där. Om det inte gör det, är det som som är subjektet. Både är gul och rund och kan programmera ovan saknar subjekt.

Då är ”som” valfritt

När som inte är subjekt är det fritt fram att utelämna det.
Alla gillade maten som jag lagade. Alla gillade maten jag lagade.
English | 中文
Everyone liked the food that I cooked.
每个人都喜欢我做的食物。
Vad tyckte du om bion som du var på? Vad tyckte du om bion du var på?
English | 中文
What did you think of the movie that you saw?
你觉得你看的那部电影怎么样?
Här ser man att som inte är subjekt i bisatsen, eftersom bisatserna redan har subjekt: jag och du.

Mer läsning