Tydligen

Tydligen signalerar att talare förstår eller inser att situationen är som hen säger. Med tydligen markerar man att det man säger är en slutsats av sammanhanget: något verkar vara på ett visst sätt.
Han hade tydligen missat bussen, för han kom tjugo minuter sent till mötet.
English | 中文
He had apparently missed the bus, because he arrived twenty minutes late to the meeting.
他显然错过了公交车,因为他到会议迟了二十分钟。
Det var smuts på hallmattan, så någon hade tydligen varit i lägenheten medan de var borta.
English | 中文
There was dirt on the doormat, so someone had apparently been in the apartment while they were away. 门垫上有污垢,所以显然有人在他们不在家的时候进入了公寓。
Det används också när man har hört informationen från någon annan och man sluter sig till att det är sant eller när man nyss har fått veta något (ibland något lite förvånande).
Hon är tydligen duktig på att sjunga. Hon ska vara duktig på att sjunga.
English | 中文
Allegedly, she is good at singing.
据说,她很擅长唱歌。
På det här sättet används tydligen ofta ironiskt. Med tydligen signalerar man då att man inte alls tror på eller håller med om det sagda.
Jorden är tydligen platt.
Hela grejen var tydligen mitt fel.
Jag är tydligen inte tillräckligt viktig för att bli bjuden på hennes fest.

Mer läsning