Äga rum eller bli av?

Bli av

Bli av kan användas i flera betydelser. En av dessa betydelser är ’hända’, ’ske’ eller ’inträffa’.
Vi blev alla sjuka, så resan blev inte av. vi reste inte
English | 中文
We all got sick, so the trip didn't happen.
我们全都生病了,所以旅行取消了。
Jag tror inte att det blir något av det. det kommer inte att hända
English | 中文
I don't think it's going to happen.
我不认为这会发生。
Blir festen av? Kommer festen att hållas?
English | 中文
Will the party take place?
是否会举行聚会?
En ganska nära synonym till bli av är komma till stånd. De beskriver båda om något händer eller inte. Fokus ligger på om. Motsatsen är utebli och ställas in.

Äga rum

Äga rum betyder också ungefär ’inträffa’ eller ’hända’. Det används ofta om möten, fester eller liknande, alltså sådant som någon anordnar.
Konferensen äger rum samma tid nästa år.
English | 中文
The conference takes place at the same time next year.
会议将在明年的同一时间举行。
Kröningen ägde rum i Uppsala domkyrka.
English | 中文
The coronation took place in Uppsala Cathedral.
加冕仪式在乌普萨拉大教堂举行。
En ganska nära synonym till äga rum är utspela sig.
Till skillnad från bli av ligger inte fokus på om mötet eller festen kommer att anordnas eller inte, utan när eller var det kommer att vara.

Mer läsning