Nå botten

Att nå botten är att nå den absolut lägsta nivån. Botten används ofta som metafor för något mycket dåligt.
Jag har nått botten. Jag har aldrig mått så dåligt förut.
English | 中文
I have hit rock bottom. I have never felt so bad before.
我已经到达了最低点。我以前从未感到这么糟糕。
Ibland betyder det bara att något har nått den lägsta nivån utan att det behöver vara något dåligt.
Bostadspriserna har nått botten.
English | 中文
Housing prices have reached bottom.
房价已达到最低点。
Botten kan också används som adjektiv i betydelsen ’ytterst dålig’. Toppen, ’mycket bra’, är motsatsen.
Den här boken är verkligen botten.
English | 中文
This book is really bad.
这本书真的很糟糕。
Den här boken är verkligen toppen.
English | 中文
This book is really great.
这本书真棒。

Mer läsning