Partikelverb


Många verb används tillsammans med något som kallas partikeladverbial eller (verb)partiklar. Tillsammans brukar man kalla verbet och partikeln för partikel­­förbindelser eller partikelverb.

Vad är en partikel?

Partikeln är oftast ett adverb som uttrycker riktning, till exempel upp eller bort, eller en preposition, till exempel eller av.
Av skicka kan vi bilda skicka upp, och av hitta kan vi bilda hitta på.
När ett partikellöst verb blir ett partikelverb, händer två viktiga saker:

1. Betydelsen förändras

Partikelverbet får alltid en annan betydelse än det verbet utan partikel. Ibland är skillnaden liten och förutsägbar:
  • skicka skicka upp = skicka i riktning uppåt
Men ofta ändras betydelsen mycket mer och på ett oförutsägbart sätt:
Hoppa
Barnen hoppar på sängen.
English | 中文
The children are jumping on the bed.
孩子们在床上跳跃。
Hoppa på ≈ attackera
Mördaren hoppade på offret.
English | 中文
The murderer attacked the victim.
凶手袭击了受害者。
Skriva
Läraren skriver på tavlan.
English | 中文
The teacher is writing on the blackboard.
老师正在黑板上写字。
Skriva på ≈ underteckna
Köparen skriver på kontraktet.
English | 中文
The buyer is signing the contract.
买方正在签署合同。
Därför måste man ofta lära sig partikelverbens betydelse utantill.

2. Betoningen förändras

Verb är ofta betonade. Hos partikelverb är själva verbet däremot obetonat. I stället är det partikeln som är betonad.

Vilken ordföljd får partikelverb?

Själva verbet i partikelverb hamnar på samma ställe som vanliga verb.
Partikeln kommer efter icke-finita verb, men före objekt, predikativ och adverbial.
Inledare
Finit verb
Subjekt
Adverbial
(Verb) + partikel
Resten av satsen*
Plötsligt
kom
jag
faktiskt
en bra idé.
Vad
vill
du
hitta på
​i morgon
* Till exempel objekt, predikativ och övriga adverbial.

Så lär du dig partikelverb

Eftersom ett partikelverbs betydelse kan skilja sig ganska mycket från ett verb utan partikel, måste man lära sig många partikelverb utantill.
Som tur är finns det dock vissa mönster. Om man undersöker en partikel i taget, träder mönstren fram. Du hittar artiklar om enskilda partiklar under Mer läsning.

Mer läsning