Respektive

Respektive används på flera olika sätt: som konjunktion, som adjektiv och som substantiv.

Som konjunktion

Som konjunktion betyder respektive ’och i det senare fallet’. Man använder respektive när och blir otydligt.
Johan och Klara läser Aftonbladet och Expressen.
English | 中文
Johan and Klara are reading Aftonbladet and Expressen.
约翰和克拉拉读《Aftonbladet》和《Expressen》。
I den här meningen vet vi inte om de läser en tidning var eller om båda personerna läser båda tidningarna.
Johan och Klara läser Aftonbladet respektive Expressen.
English | 中文
Johan and Klara are reading Aftonbladet and Expressen respectively.
约翰和克拉拉分别阅读《Aftonbladet》和《Expressen》。
I den här meningen vet vi att Johan läser Aftonbladet och att Klara läser Expressen.

Som adjektiv

Som adjektiv betyder respektive att det som beskrivs inte är gemensamt. Ett exempel gör det säkert tydligare:
Johan och Klara hämtar sina barn på dagis.
English | 中文
Johan and Klara pick up their children from daycare.
约翰和克拉拉从托儿所接孩子。
I den här meningen vet vi inte om Johan och Klara har gemensamma barn som de hämtar eller om de tillhör olika familjer.
Johan och Klara hämtar sina respektive barn på dagis.
English | 中文
Johan and Klara pick up their respective children from daycare.
约翰和克拉拉去托儿所接他们各自的孩子。
I den här meningen vet vi att Johan hämtar sina barn och Klara hämtar sina barn. Barnen är inte gemensamma.

Som substantiv

Respektive kan också användas nästan som ett substantiv. I dessa fall betyder respektive ’partner’:
På firmafesten får alla ta med sina respektive.
English | 中文
At the company party, everyone can bring their partners.
所有人可以带自己的伴侣参加公司聚会。
Hon såg sin exman och hans nya respektive på ett kafé.
English | 中文
She saw her ex-husband and his new partner at a cafe.
她在咖啡馆看到了她的前夫和他的新伴侣。

Mer läsning