-fri eller -lös?

Efterleden -fri och -lös används för att beskriva att någonting saknas. De har liknande betydelser men används i olika sammanhang.

-fri

Efterledet -fri används ofta när något saknar något oönskat, till exempel en substans eller egenskap. Det är alltså en bra sak att substansen eller egenskapen inte finns.
sockerfri
utan socker
English | 中文
sugarfree
无糖
bekymmersfri
utan bekymmer
English | 中文
carefree
无忧无虑
smärtfri
utan smärta
English | 中文
painfree
无痛

-lös

Efterledet -lös används när något saknar något mer neutralt eller önskat. Avsaknaden är alltså antingen neutral, eller så är det en dålig sak.
trådlös
utan trådar
English | 中文
wireless
无线
färglös
utan färg
English | 中文
colorless
无色
smaklös
utan färg
English | 中文
tasteless
无味
hemlös
utan hem
English | 中文
homeless
无家可归

Mer läsning