Fort eller snabbt?

I korthet

Fort är ett adverb som betyder samma sak som snabbt. Snabbt är ett-formen av adjektivet snabb. Det innebär att orden är utbytbara som adverbial.

Då kan båda orden användas

Orden är i stort sett utbytbara när de används som adverbial, till och med i uttrycket fort som ögat eller snabbt som ögat, som betyder ’mycket snabbt’.
Jag springer fort. Jag springer snabbt.
English | 中文
I run fast.
我跑得很快
Kom fort! Kom snabbt!
English | 中文
Come quickly!
快点来!
Hon kör alldeles för fort. Hon kör alldeles för snabbt.
Geparder springer fort som ögat. Geparder springer snabbt som ögat.

Fort” i bisatsinledare

Till skillnad från snabbt kan fort också användas i bisatsinledaren så fort (som), som betyder ’genast när’.
Så fort som jag hör den här låten måste jag bara sjunga med.
English | 中文
As soon as I hear this song, I just have to sing along.
一听到这首歌,我就忍不住跟着唱。
Så fort det blir sommar ska jag ta fram utemöblerna.
English | 中文
As soon as summer comes, I'll take out the patio furniture.
一到夏天,我就会拿出露台家具。

Snabb” som attribut och predikativ

Eftersom snabb är ett adjektiv, kan det dessutom användas som attribut och predikativ. Så kan inte fort användas.
Hästen är snabb.
predikativ
Vi fick ett snabbt svar.
attribut
Geparder är snabba.
predikativ

Mer läsning