Ju … desto …

Bara för medlemmar

Så fungerar det

Uttrycket ju … desto … används i svenska språket för att visa på en proportionell relation mellan två saker. Det betyder att en förändring i ett förhållandet (A) påverkar det andra förhållandet (B).
Svenska
Engelska
ju A, desto B
the A, the B
Ju mer, desto bättre.
The more, the better.
Ju större hus, desto dyrare.
The bigger the house, the more expensive.
I exempelmeningarna används ju och desto för att uttrycka att det finns en symmetri mellan leden. Om A är sant, då är B lika sant.
De två leden (A och B) är alltid i komparativ. Det spelar ingen roll om det är adjektiv, adverb eller pronomen.
Ordklass
Positiv
Komparativ
Superlativ
Adjektiv
bra
bättre
bäst
Adjektiv
röd
rödare
rödast
Adverb
fort
fortare
fortast
Pronomen
mycket
mer
mest
Pronomen
många
fler
flest
💡
Ibland kan desto ersättas med ju eller dess.
Ju mer, ju bättre.
Ju mer, dess bättre.
Desto är mycket vanligare än dess. Varianten med två ju avråds ofta av språkvårdare.

Exempel med fullständiga satser

Inget av exemplen ovan är en fullständig sats med subjekt och predikat. Hur den fullständiga satsen ser ut beror på vilken satsdel som ju- och desto-leden är.

Som objekt, adverbial och predikativ

När ju- och desto-leden är objekt, adverbial eller predikativ, kommer resten av satsen efter leden.
Ju-ledet
Resten av sats 1
Desto-ledet
Resten av sats 2
Ju fler
man köper
desto billigare
blir styckpriset.
Ju större
huset är
desto dyrare
är det.
Ju mer
man springer
desto mer vältränad
blir man.

Som subjekt

När ju- och desto-leden är subjekt, behöver man markera det med ett som.
Ju-ledet
Resten av sats 1
Desto-ledet
Resten av sats 2
Ju fler
som hjälper till
desto snabbare
går det.
Ju mer
som misslyckades
desto dystrare
blev han.

Avancerade exempel

I alla exempel ovan har ju- och desto-leden varit ganska okomplicerade. I verkligheten är leden ofta utbyggda med bestämningar.
Ju-ledet
Resten av sats 1
Desto-ledet
Resten av sats 2
Ju senare på kvällarna
du lägger dig
desto tröttare under arbetsdagarna
kommer du att bli.
Ju fler gamla böcker
du ställer på hyllan
desto svårare och svårare
kommer det att bli att damma.
Om bestämningen till exempel är ett tidsadverbial, kan de också stå i slutet av satsen.
Ju-ledet
Resten av sats 1
Desto-ledet
Resten av sats 2
Ju senare
du lägger dig på kvällarna
desto tröttare
kommer du att bli under arbetsdagarna.

Ordföljd i satserna

Den första satsen har bisatsordföljd. Den andra satsen har huvudsatsordföljd. Det märks först när man använder ett satsadverbial.
Ju-ledet
Subjekt
Satsadverbial
Verb
Desto-ledet
Verb
Subjekt
Satsadverbial
Resten
Ju oftare
du
inte
hjälper till
desto latare
tycker
alla andra
att du är.
Ju äldre
man
blir
desto mer
uppskattar
man
faktiskt
livet.

Mer läsning