(Den) nya vägen

Svenskan markerar bestämdhet som mest på tre ställen:
  • framförställd bestämd artikel (den det de)
  • bestämd form av adjektivattributet (-a)
  • bestämd form av substantivet.
Om det finns ett adjektivattribut i frasen, är det ofta obligatoriskt att markera bestämdhet på alla tre ställen.
Den duktiga eleven svarar på de svåra frågorna.
Du som har lärt dig detta blev säkert förvånad när du för första gången såg fraser där den framförställda bestämda artikeln saknas. Här berättar jag varför den saknas i meningar såsom Vi tar nya vägen.

När frasen fungerar som namn

När en nominalfras används ofta om samma referent (en särskild person eller sak), kan de få namnkaraktär. Det betyder att de används som namn eller nästan som namn. När en fras fungerar som ett namn, brukar den framförställda bestämda artikeln (den det de) försvinna eller bli valfri.
Gamla stan (en del av Stockholm)
svenska språket
gamla E4:an
nya bron (en viss bro som är nyare än gamla bron)
Röda armén
Blå tåget
Stora skuggan (en plats i Stockholm)

Attribut med inbyggd bestämdhet

Det finns också en del attribut som har inbyggd bestämdhet. Det är till exempel ordningstal, superlativ och några andra ord. Också när dessa adjektiv används försvinner ofta den det och de.
Vem blir första människan på Pluto?
Du är femte personen som ringer mig i dag.
Johanna fångade största fisken.
Högra dörren leder till biblioteket.
Den bestämda artikeln försvinner ofta när attributet används för att peka ut en unik sak eller person (och inte bara för att beskriva), särskilt om det finns en annan sak eller person som kontrast.
Hur går det på nya jobbet? (kontrast mot gamla jobbet)
Vi tar nya vägen. (kontrast mot gamla vägen)

Mer läsning