Konditionalis

Vad är konditionalis?

Konditionalis är en verbform som finns i flera språk. Svenskan har egentligen ingen konditionalisform, men i svenskundervisningen pratar man ibland om konditionalis 1 och 2:
  • skulle + infinitiv = konditionalis 1
  • skulle ha + supinum = konditionalis 2
Konditionalis 1 och 2 används för att uttrycka något tänkt, alltså något som inte är har hänt på riktigt. Ofta avslöjar användningen av skulle också att talare hoppas på något eller är rädd för att något ska hända.
Konditionalis är särskilt vanligt i villkorssatser, satser som uttrycker ett villkor. Villkoret uttrycks i en bisats med subjunktionen om. I talspråk och informellt skriftspråk används också ifall.
Men i villkorssatser används även andra verbformer.

Villkorssatser

Verbet i den överordnade satsen står ofta i konstruktionen skulle + verb eller i preteritum. Verbet i villkorsbisatsen står i preteritum.
Om du sprang, skulle du bli trött. Om du sprang, blev du trött.
English | 中文
If you ran, you would get tired.
如果你跑步,你会感到疲倦。
Om du var trött, skulle du behöva sova. Om du var trött, behövde du sova.
English | 中文
If you were tired, you would need to sleep.
如果你感到疲倦,你需要睡觉。
Ofta inleds den överordnade satsen med . Det är särskilt vanligt i talspråk.
Om du sprang, skulle du bli trött.

Vore (konjunktiv)

Om verbet är vara, kan man använda formen vore i både bisatsen och den överordnade satsen. Det formen kallas konjunktiv. Andra verb har också konjunktivformer:
  • finge
  • ginge
  • blibleve
Men dessa är ålderdomliga och mycket ovanliga.
Om du vore trött, skulle du behöva sova.
Det vore bra om du kunde hjälpa till.
English | 中文
It would be good if you could help out.
如果你能帮忙就太好了。

Orealistiskt villkor

Om villkoret är orealistiskt, använder man preteritum perfekt (till exempel hade sprungit). Man kan också använda skulle ha + supinum i den överordnade satsen.
Om du hade sprungit, hade du blivit trött. Om du hade sprungit, skulle du ha blivit trött. du springer/sprang inte
Om du hade varit trött, hade du behövt sova. Om du hade varit trött, skulle du ha behövt sova. du är/var inte trött
Du vore inte trött nu om du hade sovit ordentligt. du sov inte ordentligt
Kom ihåg att har och hade kan utelämnas i bisatser. Därför ser man ofta meningar som denna:
Du vore inte trött nu om du sovit ordentligt.

Mer läsning