Väl

Väl betyder ungefär ’eller hur?’, ’visst är det så?’. Det signalerar att man är osäker eller gissar.
– Varför är inte Johan här? – Han är väl sjuk.
English | 中文
“Why isn’t Johan here?” ”I guess he’s sick.” ”为什么 Johan 不在这里?” ”估计他生病了。”
Väl kan göra frågor av påståenden. Dessa frågor visar att man tror något men är osäker. Ibland kan väl också signalera att man hoppas på något.
Du kommer på festen. (säker) Du kommer väl på festen? (osäker men hoppas)
Det är fredag i morgon. (säker) Det är väl fredag i morgon? (osäker men vill bekräfta det)
Väl används också i uppmaningar när man vill be någon om något. Man använder också väl när man tycker att den andra personen borde förstå.
Du kan väl hjälpa till?
Du måste väl förstå att du inte kan parkera här!
Det kan väl inte jag veta.

Mer läsning