Fräsch, färsk eller frisk?

Fräsch, färsk och frisk kan alla betyda att något fortfarande är bra eller i gott skick. Men de är inte utbytbara.

Fräsch

Något som är fräscht känns fortfarande nytt och fint. Motsatsen är ofräsch eller gammal.
Affären sålde fräscha grönsaker.
English | 中文
The store sold fresh vegetables.
商店卖新鲜蔬菜。
Det kan också verka nytt och fint tack vare att det är tvättat eller luktar gott. Motsatsen är unken, smutsig eller sliten.
Han tog på sig en fräsch tröja.
English | 中文
He put on a fresh/clean shirt.
他穿上了一件干净的衬衫。
Man känner sig inte så fräsch när man svettats en timme på gymmet.
English | 中文
You don't feel so fresh after sweating for an hour at the gym.
在健身房流了一个小时的汗后,你感觉不太清新。
En person som är fräsch är i god form: pigg och frisk. Motsatsen här är trött eller sliten.
Hon kände sig utvilad och fräsch efter semestern.
English | 中文
She felt rested and fresh after the vacation.
假期后,她感觉精神焕发,很清新。
Även idéer och liknande kan vara fräscha. Då är de nya eller ungdomliga.
Den nya kollegan kom med många fräscha idéer.
English | 中文
The new colleague came up with many fresh ideas.
新同事提出了许多新鲜的想法。

Färsk

Något som är färsk är fortfarande nytt. Det har inte hunnit blivit gammalt.
Det här är alldeles färska nyheter.
English | 中文
These are very fresh news.
这些都是最新的消息。
Vi har fortfarande händelsen färskt i minnet.
English | 中文
We still have the event fresh in our minds.
我们仍然清晰地记得那件事情。
När man talar om mat, innebär det också att maten inte har frysts in eller tillagats.
färsk lax
English | 中文
fresh salmon
新鲜的三文鱼
De köpte färska grönsaker.
English | 中文
They bought fresh vegetables.
他们买了新鲜蔬菜。
💡
Fräscha eller färska grönsaker?
Fräscha grönsaker är i gott skick. De ser fina och goda ut.
Färska grönsaker är nya. De har inte hunnit bli gamla. Inte heller är de tillagade, frysta eller inlagda.
Färska grönsaker är ofta fräscha också.
En person som är färsk är oerfaren eller ny någonstans, till exempel på jobbet.
Anna är helt färsk på jobbet, så hon vet inte vad alla heter än.
English | 中文
Anna is completely new at work, so she doesn't know everyone's name yet.
Anna刚开始工作,所以她还不知道每个人的名字。

Frisk

Något som är friskt är också nytt. Ofta innebär det att det är rent. Motsatsen är unken eller gammal.
friskt vatten
English | 中文
fresh water
清新的水
frisk luft
English | 中文
fresh air
新鲜的空气
En person som är frisk är inte sjuk eller skadad. Motsasen är sjuk.
Jag har varit sjuk i en vecka, men nu är jag frisk igen.
English | 中文
I have been sick for a week but am now healthy again.
我病了一个星期,但现在我又健康了。
Hon är frisk som en nötkärna.
mycket frisk
English | 中文
She is as fit as a fiddle.
她非常健康。
Frisk används också för att beskriva att något är starkt och lite kallt. Det är ofta positivt, och ibland betyder det bara att det är uppiggande (uppfriskande!).
Det blåser friska vindar.
English | 中文
There are brisk winds blowing.
刮着活泼的风。
De tog ett friskt bad.
English | 中文
They took a refreshing swim.
他们游了一个清凉的泳。
Efter lunch har alla ett friskt humör och är redo att ta friska tag.
English | 中文
After lunch, everyone is in a good mood and ready to tackle tasks with renewed energy.
午餐后,每个人都心情愉悦,准备以更多精力来完成任务。
Hans kollegor beskriver honom som en frisk fläkt.
en person som piggar upp och ger energi
English | 中文
His colleagues describe him as a breath of fresh air.
他的同事们形容他是一股清新的风。
Ibland betyder det bara att något sker i stor utsträckning, alltså mycket.
Det fuskades friskt på provet.
Många fuskade.
English | 中文
There was a lot of cheating during the test.
考试时作弊很普遍。
Hon är riktigt skojfrisk.
Hon skojar gärna.
English | 中文
She is really playful/funny.
她非常幽默。

Mer läsning