Skulle

Skulle är en böjningsform av verbet skola, närmare bestämt preteritum.
Grundformen skola används inte i modern svenska. Däremot är presensformen ska mycket vanlig.
Finita former av ”skola”
ska (skall)
presens
skulle
preteritum
Ska och skulle används bland annat
  • i uttryck för avsikt
  • om framtid
  • i uttryck för befallningar och ordrar
  • som påstås eller lär.
Under Mer läsning hittar du de artiklar som jag hittills skrivit om dessa ord.

Mer läsning