Sämre eller värre?

Sämre och värre används båda som komparativformer till dålig, ond och illa.
I går var det bra väder, men i dag var det sämre.
English | 中文
Yesterday the weather was good, but today it was worse.
昨天天气很好,但今天不太好。
I går var det dåligt väder, men i dag var det till och med värre.
English | 中文
Yesterday the weather was bad, but today it was even worse.
昨天天气不好,但今天甚至更糟。

Sämre

Sämre är den vanligaste komparativformen av dålig. Det används i allmänhet när något inte är lika bra som något annat. Några vanliga ordpar är:
 • sämre resultat
 • sämre villkor
 • sämre kvalitet
 • sämre väder
 • sämre skick
 • sämre förutsättningar
 • sämre betyg
 • sämre vård.
Man kan tänka sig att sämre betyder ’inte lika bra’.

Tillsammans med ”må”

Sämre används också tillsammans med verbet , när man pratar om hälsa.
Mår du sämre i dag?
English | 中文
Are you feeling worse today?
你今天感觉更差吗?

Värre

Värre är den vanligaste komparativformen av illa. När man använder värre, jämför man med något annat som redan är illa eller dåligt. Några vanliga ordpar är:
 • värre problem
 • värre skada
 • värre situation
 • värre brott
 • värre öde
 • värre katastrof
 • värre straff
 • värre kris
 • värre scenario
 • värre hot
 • värre exempel.

Ännu sämre

Man kan tänka sig att värre betyder ’ännu sämre’.
Jag gillade den första filmen, men den andra var värre.
Jag gillade den första filmen, men den andra var sämre.
Jag gillade inte den första filmen, men den andra var faktiskt värre. ännu sämre
Han fick ett värre straff än väntat. Han fick ett sämre straff än väntat. ännu sämre

Mer läsning