Helt enkelt

Uttrycket helt enkelt uttrycker att något inte är komplicerat, till exempel en förklaring. Helt enkelt signalerar att något inte är mer komplicerat än man säger.
Det är inte det att han inte vill träffa er. Han ville helt enkelt vara för sig själv i dag.
English | 中文
It’s not that he doesn't want to meet you. He just wanted to be alone today.
他不是不想见你们,他只是今天想独处。
Först blandar du alla torra ingredienser. Sedan rör du helt enkelt ner de blöta ingredienserna.
English | 中文
First, mix all the dry ingredients. Then simply stir in the wet ingredients.
先把所有干的材料混合在一起。然后再把湿的材料搅拌进去。
Du skrev en intressant text, men det räcker helt enkelt inte för att få betyg på den här kursen.
English | 中文
You wrote an interesting text, but it is simply not enough to get a grade in this course.
你写了一篇有趣的文章,但仅凭这篇文章是不足以在这门课程中及格的。

Mer läsning