Sakta eller långsam?

Sakta och långsam kan båda handla om låg hastighet. Men de har fler betydelser och går inte alltid att byta ut mot varandra. Båda orden kan också tillhöra flera ordklasser. Här har jag delat upp förklaringen efter ordklass:
  • adjektiv (bara långsam)
  • adverb(ial) (sakta eller långsamt)
  • verb (bara sakta).

Adjektiv

Som har låg hastighet

Långsam är ett adjektiv som beskriver att något har låg hastighet.
en långsam bil
English | 中文
a slow car
慢车
Snigeln är ett långsamt djur.
English | 中文
Snails are slow animals.
蜗牛是慢动物。
Motsatsen är snabb.

Som kräver tid eller är tråkig

Långsam används även om saker som kräver tid eller är tråkiga.
Att sortera posten var ett långsamt arbete. ≈ Att sortera posten var ett tidskrävande arbete.
Det regnade hela dagen och barnen hade det långsamt. ≈ Det regnade hela dagen och barnen hade tråkigt.

Svag eller långsam

Även sakta kan vara ett adjektiv. Då betyder det ’svag eller långsam’. Som adjektiv används sakta mycket mer sällan än långsam.
De lyssnade på sakta musik. ≈ De lyssnade på svag, tyst musik.
De rörde sig i sakta mak mot entrén. ≈ De rörde sig i långsam takt mot entrén.

Adverb eller som adverbial

Sakta är vanligast som ett adverb som beskriver att något sker med låg hastighet. Långsamt (i neutrum) kan användas i samma betydelse.
De går sakta. De går långsamt.
Bilkön kröp sakta framåt. Bilkön kröp långsamt framåt.
Motsatsen till detta är adverbet fort eller adjektivet snabb i neutrum: snabbt.
De går fort. De går snabbt.

Verb

Sakta kan även vara ett verb, att sakta. Då betyder det ’minska hastigheten’.
Det är viktigt att sakta farten i tid före övergångsstället.
English | 中文
It is important to slow down before the crossing.
要在过马路前慢慢开车。
Cyklisten saktade in i kurvan.
English | 中文
The cyclist slowed down in the curve.
骑车人在弯道里减速。

Olika uttryck

Slutligen har jag samlat några uttryck med sakta och långsam.
Vi måste skynda långsamt. ≈ Vi måste gå lagom snabbt fram och tänka ordentligt samtidigt.
Det blir sakta men säkert vår. ≈ Våren kommer långsamt men oundvikligen.
Sakta i backarna! ≈ Ta det lugnt! Lugna ner dig!

Mer läsning