Klar, färdig, redo eller beredd?

Något som man gjort och som är avslutat

Både klar och färdig kan betyda att något är gjort och avslutat.
Maten är klar. Maten är färdig.
English | 中文
The food is ready.
食物已经准备好了。
Jag har stickat klart strumporna nu. Jag har stickat färdigt strumporna nu.
English | 中文
I have finished knitting the socks now.
我现在已经织完了袜子。

Ha använt något

När man är klar med något, har man använt det och tänker inte använda det mer. Här kan man också använda färdig.
Jag är klar med tidningen. Jag är färdig med tidningen.
English | 中文
I'm done with the newspaper.
我已经看完了报纸。

Kunna göra något snart

När man är klar att göra något, kan man göra det snart. Här kan man också använda färdig och redo.
Jag är klar att åka. Jag är färdig att åka. Jag är redo att åka.
English | 中文
I am ready to go.
我准备好出发了。

Som har förberett sig och kan klara något

När man har förberett sig på något som man tror ska hända eller redan vet ska hända, då är man beredd. Ofta kan man också använda redo i den här betydelsen.
Föräldrarna stod beredda att skälla ut barnen som varit ute efter läggdags. Föräldrarna stod redo att skälla ut barnen som varit ute efter läggdags.
English | 中文
The parents were ready to scold the children who were still up after bedtime.
父母们准备好要训斥那些睡觉时间后还没睡的孩子们了。
Redo kan användas om saker också i denna betydelse.
Hotellrummet var inte redo att ta emot nya gäster än.
English | 中文
The hotel room was not ready to receive new guests yet.
酒店房间还没准备好迎接新的客人。

Villig eller benägen

Beredd används också ofta när en person vill eller när det finns en stor chans att personen gör något.
Jag är beredd att hålla med dig.
English | 中文
I'm willing to agree with you.
我愿意同意你的观点。

Mer läsning