Där


Där är ett adverb, som uttrycker en plats som man inte är på, men som man kan peka på eller prata om. Motsatsen är här.

Som rumsadverbial

Där används mest som rumsadverbial när man pratar om var något är:
Vad gör du där?
English | 中文
What are you doing there?
你在那里干什么?
Huset står där.
English | 中文
The house is there.
房子就在那里。
Vi stannade där i tre veckor.
English | 中文
We stayed there for three weeks.
我们在那里呆了三个星期。
Där används också bildligt om situationer eller sammanhang:
Där har du rätt. Du har rätt när det gäller det.
English | 中文
You are right about that.
你说的关于那个是对的。
Han trodde att det skulle bli regn, men där tog han fel. Han tog fel när det gällde det.
English | 中文
He thought it was going to rain, but he was wrong about that.
他以为会下雨,但他错了。

Som bisatsinledare

Där används också som bisatsinledare, både om platser och situationer. Det motsvarar ungefär i vilken eller på vilken.
Snöar det i staden där du bor?
English | 中文
Is it snowing in the city where you live?
你所在的城市正在下雪吗?
Det står ett hus på kullen, där det bor en gammal tant.
English | 中文
There is a house on the hill where an old lady lives.
山丘上有一所房子,住着一位老太太。
Vi hamnade i en situation där allt kändes omöjligt.
English | 中文
We ended up in a situation where everything felt impossible.
我们陷入了一种让所有事情都感觉不可能的局面。
💡
Observera att där inte används om tid.
Det är skönt med några dagar där man är ledig och kan slappna av. Det är skönt med några dagar när/ man är ledig och kan slappna av.

Uttryck med ”där”

Här är några vanliga uttryck med där.

Så där, sådär

1. på det sättet
Hon har alltid gjort så där.
English | 中文
She has always done like that.
她一直都是这样做的。
2. inte så bra, inte så mycket
Jag mår så där.
English | 中文
I'm feeling so-so.
我感觉一般般。
Jag tycker sådär om paj.
English | 中文
I'm so-so about pie.
我对馅饼的感觉一般般。
3. ungefär
Det kom sådär en fyrtio personer på festen.
English | 中文
About forty people showed up at the party.
大约40人来参加了聚会。

Den där

den som är eller var där
Jag vill ha den där.
English | 中文
I want that one.
我要那个。
Ska vi köpa den där tv:n vi såg?
English | 中文
Should we buy that TV we saw?
我们要买那个我们看到的电视吗?

Sisådär

1. inte så bra (vardagligt)
Jag mår sisådär.
sådär
2. ungefär
Det kom sisådär fyrtio personer på festen.
sidär

Här och där

på flera olika ställen (men inte så många ställen)
Här och där hade man slagit upp tält i skogen.
English | 中文
Here and there, tents had been set up in the forest.
人们在森林里搭起了帐篷,分布在一些不同的地方。
Det ligger fortfarande snö på marken lite här och där.
English | 中文
There is still snow on the ground here and there.
地上还有一些零星的积雪。

Mer läsning