-årig, -åring eller årlig?

-åring

Efterledet -åring används för att bilda substantiv som betecknar en person som är viss gammal. Man kombinerar det med ett tal som anger åldern.
Substantiv bildade med -åring slutar på -ar i plural.
Singular
Plural
Obestämd form
-åring
-åringar
Bestämd form
-åringen
-åringarna
20-åringen
den 20 år gamla personen
English | 中文
the 20-year-old
20岁的年轻人
Grattis till 20-åringen!
English | 中文
Congratulations to the 20-year-old!
祝贺20岁的年轻人!
Systembolaget får inte sälja alkohol till 18-åringar.
English | 中文
Systembolaget is not allowed to sell alcohol to 18-year-olds.
Systembolaget不允许向18岁的青少年出售酒精。
💡
Man behöver inte skriva åldern med siffror, utan ofta går det minst lika bra med bokstäver: tjugoåringen.

-årig

Efterledet -årig används för att bilda adjektiv som beskriver hur gammal någon är (eller hur gammalt något är). Man kombinerar det med ett tal som anger åldern.
Adjektiv bildade med -årig böjs precis likadant som de flesta andra adjektiv:
Singular
Plural
Utrum
-årig
-åriga
Neutrum
-årigt
-åriga
Bestämd form
-åriga
-åriga
tjugoårig
som är tjugo år gammal
English | 中文
twenty-year-old
二十岁的
Hon sålde alkohol till en 18-årig kvinna.
English | 中文
She sold alcohol to an 18-year-old woman.
她向一名18岁的女性出售了酒精。

Årlig

Årlig är ett adjektiv i sig och används inte för att skapa nya ord. Årlig betyder ’som händer eller gäller varje år’.
Vi har en årlig tradition.
Vi har en tradition som händer varje år.
English | 中文
We have an annual tradition.
我们有一个年度传统。
Hon har en årlig inkomst på 800 000 kr.
Hon har en inkomst på 800 000 kr varje år.
English | 中文
She has an annual income of 800,000 SEK.
她的年收入为80万瑞典克朗。
Av årlig har det också bildats ett adverb, årligen, som betyder ’varje år’ eller ’med upprepning varje år’.
De träffas tre gånger årligen.
De träffas tre gånger om året.
English | 中文
They meet three times a year.
他们每年见面三次。
 

Mer läsning