Förr, förut eller förrän?

Inte nu, utan tidigare

Både förr och förut är adverb som betyder ’tidigare’. Ibland är de helt utbytbara, men förr handlar ofta om en längre tid tillbaka.
Det har aldrig snöat förut i det här landet. Det har aldrig snöat förr i det här landet.
English | 中文
It has never snowed before in this country.
这个国家以前从未下过雪。
Har du sett den här filmen förut?
English | 中文
Have you seen this movie before?
你之前看过这部电影吗?
Förr kunde man inte ringa sina släktingar i andra länder.
English | 中文
In the past, you couldn't call your relatives in other countries.
过去,你无法给其他国家的亲戚打电话。

”Förr” är längre tillbaka i tiden

I många mer eller mindre fasta uttryck märks det att förr används om tidpunkter längre tillbaka i tiden.
förr i tiden
English | 中文
back in the day
从前
förr i världen
English | 中文
in the olden days
很久以前
Det var bättre förr.
English | 中文
Things were better back in the day.
以前的日子更美好。

”Förr” i jämförelser

Förr kan också användas vid jämförelser.
Ju förr desto bättre. Ju tidigare desto bättre.
English | 中文
The sooner, the better.
越早越好。
förr eller senare någon gång i framtiden
English | 中文
sooner or later
迟早

Innan

Förrän liknar förut och förr till formen, men det är inget adverb, utan en subjunktion (en sorts bisatsinledare).
Förrän betyder ’innan’, men det används nästan bara i negerade meningar.
💡
En negerad mening är en mening som innehåller inte, aldrig, knappast eller liknande ord som negerar betydelsen.
Jag kan inte gå hemifrån förrän tvättmaskinen är färdig.
English | 中文
I can't leave home until the washing machine is done.
在洗衣机完成之前,我不能离开家。
Jag hade knappt hunnit lägga mig förrän jag somnade.
English | 中文
I had barely lain down before I fell asleep.
我刚躺下,就立刻睡着了。

Mer läsning