Vore

Vore är en form av verbet vara (är, var, varit). Verbformen kallas konjunktiv. I modern svenska är i princip den enda konjunktiven som finns kvar just vore.
Vore uttrycker att något är tänkt, alltså inte verkligt.
Det vore tråkigt om det regnade under utflykten.
Jämför med: Det är tråkigt att det regnar under utflykten.
English | 中文
It would be a shame if it rained during the outing.
这次外出要是下雨就太可惜了。
Hos andra verb uttrycker man samma sak med skulle + infinitiv.
Jag skulle gärna träffas, men jag har inte tid.
English | 中文
I'd love to meet, but I don't have the time.
我很想见面,但是我没有时间。
Också vore kan ersättas med skulle + infinitiv.
Det skulle vara tråkigt om det regnade under utflykten.
English | 中文
It would be a shame if it rained during the outing.
这次外出要是下雨就太可惜了。

Mer läsning