Vad för

Vad för + substantiv

När vad för följs av ett substantiv, betyder det ofta ’vilken typ av’.
Vad för bil kör du?
English | 中文
What kind of car do you drive?
你开什么车?
Vad för glass vill du ha?
English | 中文
What kind of ice cream do you want?
你想要什么样的冰淇淋?
Vad och för står inte alltid bredvid varandra i satsen.
Vad kör du för bil?
Vad vill du ha för glass?
Man kan ofta tänka att dessa meningar har ett utelämnat sorts eller slags.
Vad för [slags/sorts] bil kör du?
Vad vill du ha för [slags/sorts] glass?

Vad för något

Vad för något betyder exakt samma sak som vad. I meningar med vad för något kan man alltid stryka för något.
Man kan alltså se vad för något som ett alternativt uttryckssätt, som ofta kan låta lite lättsammare än vad, som är ganska kort.
Vad gör du för något? Vad gör du?
English | 中文
What are you doing?
你在做什么?
Vad vill du äta för något? Vad vill du äta?
English | 中文
What would you like to eat?
你想吃什么?
Något kan också ersättas med någonting eller de vardagliga formerna nåt och nånting utan betydelseskillnad.
Vad vill du hitta på för nåt i morgon?
English | 中文
What would you like to do tomorrow?
你明天想做什么?
Vad sa han för nånting?
English | 中文
What did he say?
他说什么?
Jag undrar vad det var för nånting som dunsade på vinden i natt.
English | 中文
I wonder what that thud last night in the attic was.
我想知道昨晚在阁楼上发出的砰砰声是什么。

Mer läsning