Äntligen eller till slut?

Olika funktion i satsen

Äntligen och till slut skiljer sig till att börja med grammatiskt.

Satsadverbialet äntligen

Äntligen används som satsadverbial och kan därför stå
  1. i fundamentet
Äntligen köpte han en hund till sin familj.
  1. bland satsadverbialen
Han köpte äntligen en hund till sin familj.

Tidsadverbialet till slut

Till slut används som tidsadverbial och kan därför stå
  1. i fundamentet
Till slut köpte han en hund till sin familj.
  1. bland satsadverbialen
Han köpte till slut en hund till sin familj.
  1. bland de övriga adverbialen
Han köpte en hund till sin familj till slut.

Olika betydelse

Äntligen och till slut skiljer sig till betydelsen.

Till slut – väntan

Till slut betyder att en lång tid har gått och att någonting slutligen händer. Vad som är en lång tid beror på situationen. Det kan vara någonting som man har väntat på, och till slut händer det. Det kan också vara något som händer sist, i slutet, efter att andra saker har hänt. Till slut används på samma sätt som till sist och slutligen.
Han satt i väntrummet i 30 minuter, men till slut blev det hans tur.
English | 中文
He sat in the waiting room for 30 minutes, but eventually it was his turn.
他在候诊室等了30分钟,但最终轮到了他。
Hon slet hårt och arbetade sig uppåt, och till slut blev hon vd.
English | 中文
She worked hard and climbed the ladder, and eventually became the CEO.
她努力拼搏并向上爬,最终成为了首席执行官。

Äntligen – längtan

Också äntligen betyder att en lång tid har gått och att någonting slutligen händer. Skillnaden är att man verkligen har sett framemot det som händer. Den som säger äntligen har längtat efter det som händer.
Till skillnad från till slut behöver äntligen inte betyda att det är det sista som händer.
💡
Eftersom äntligen betyder att man har längtat, använder man det ofta som utrop.
Jag har väntat på dig hela dagen. Äntligen kommer du hem!
English | 中文
I have been waiting for you all day. Finally, you're coming home!
我一整天都在等你。终于,你回家了!
– Det publiceras nytt innehåll på omsvenska.se i morgon. – Äntligen! Som jag har längtat!
English | 中文
“New content will be published on omsvenska.se tomorrow.”
“Finally! I have been looking forward to it!”
“明天 omsvenska.se 将发布新内容。”
“终于!我一直都在盼望着!”
Vi har sparat pengar i två år nu, och till sommaren ska vi äntligen åka på vår långresa.
English | 中文
We have been saving money for two years now, and this summer we will finally go on our long trip.
我们已经存了两年的钱了,到了今年夏天,我们终于可以去我们的长途旅行了。

Ibland kan de användas tillsammans

Ibland kan man kombinera betydelserna hos till slut och äntligen genom att använda dem tillsammans. Notera vad som händer med ordföljden.
Han satt i väntrummet i 30 minuter, men till slut blev det äntligen hans tur.
English | 中文
He sat in the waiting room for 30 minutes, but eventually it was finally his turn.
他在候诊室等了30分钟,但终于轮到他了。
Hon slet hårt och arbetade sig uppåt, och till slut blev hon äntligen vd.
English | 中文
She worked hard and climbed the ladder, and finally became the CEO.
她努力拼搏并向上爬,最终终于成为了CEO。

Mer läsning