Jämn- eller jäm-?

Bara för medlemmar

Jämn-

Jämn- är ett förled som betyder att det inte är några större skillnader mellan två eller flera saker. Den andra delen av ordet säger vilket mått det gäller. Jämnhög betyder alltså ’ungefär lika hög’, ’utan något större skillnad i höjd’.
Stolarna på staketet är jämnhöga. = Stolparna på staketet är lika höga överallt.
Vi är jämngamla. = Vi är lika gamla.
Jag tycker att deras prestationer var jämngoda. = Jag tycker att deras prestationer var lika goda.
Fler ord med förledet jämn-:
 • jämntjock
 • jämngrå
 • jämnstark
 • jämnstruken
 • jämnvarm
 • jämnårig

Jäm-

Jäm- är ett förled som betyder att något är på samma nivå som något annat eller att det är precis bredvid.
Män och kvinnor är jämlika.
= Män och kvinnor har lika stort värde.
Vi stod jämsides.
= Vi stod bredvid varandra.
Fler ord med förledet jäm-:
 • jämbördig
 • jämställd
 • jämföra
 • hoppa jämfota
 • jämspelt
 • jämställa
 • jämvikt

Mer läsning