Vad är haken?

En hake är ett metallföremål som är böjt, alltså en sorts krok. Man kan använda en hake för att sätta fast saker.
Ordet hake har också en bildlig betydelse: ’en svårighet eller ett hinder’.
I den här betydelsen används hake i konstruktionerna en hake med något och en hake i något.
Ditt förslag låter för bra. Vad är haken?
English | 中文
Your suggestion sounds too good. What's the catch?
你的建议听起来好得令人难以置信。有什么不利之处吗?
Det finns en hake någonstans.
English | 中文
There is a hitch/catch somewhere.
有障碍。
Det finns en hake med denna lösning.
English | 中文
There is a catch to this solution.
这个解决方案有一个不利之处。

Mer läsning