Attributiva bisatser

En attributiv bisats är en typ av bisats. Den används som bestämning (attribut) i nominalfraser. Många attributiva bisatser inleds med som eller vilken.
De attributiva bisatserna liknar adjektiv, eftersom de är beskrivande. Skillnaden är de attributiva bisatserna kommer efter ordet som beskrivs.
en hund som är svart en svart hund
De hälsade på tre barn, vilka alla gick på samma skola. Bisatsen beskriver ordet barn
Attributiva bisatser kan också inledas med när, , dit och där.
Jul är den högtid då det spenderas mest pengar.
Hon svarade inte på frågan när hon skulle komma.
Ibland kan attributiva bisatser också inledas med att eller om.
Ingen gillade förslaget att de skulle dela på notan.

Samma bisatsinledare i andra bisatser

Alla bisatser som inleds med när, , att, om och så vidare är inte attributiva bisatser. Det som gör bisatsen till attributiv är att den beskriver ett enda ord i en fras.
Jag kom med förslaget att vi skulle dela på notan
attributiv bisats, beskriver förslaget
Jag föreslog att vi skulle dela på notan
nominal bisats, objekt till föreslog
Vi besökte huset där vi bodde som små
attributiv bisats, beskrivet huset
Vi är på besök där vi bodde som små
adverbiell bisats, adverbial till besök

Mer läsning