Avundsjuk eller svartsjuk?

Om man är är avundsjuk, gillar man inte att någon annan har fått något som man själv vill ha. Man kan vara avundsjuk både på konkreta saker och abstrakta fördelar.
Jag är avundsjuk på hennes nya, fina bil.
English | 中文
I am jealous of her new, fancy car.
我对她的新漂亮车子感到嫉妒。
Det är lätt att känna sig avundsjuk över att vissa har åtta veckors semester.
English | 中文
You easily feel envious that some people have eight weeks of vacation.
我们很容易对一些拥有八周假期的人感到羡慕。
Är du avundsjuk på honom?
English | 中文
Are you envious of him?
你对他感到羡慕吗?
Hon var avundsjuk på mig för att jag fick höga betyg.
English | 中文
She was envious of me because I got high grades.
她因为我得到了高分而对我感到羡慕。
Om man är svartsjuk, tycker man att någon annan får den kärlek som man själv vill ha. En svartsjuk person tycker att någon annan eller andra får mer uppmärksamhet.
Hon är svartsjuk, så hon låter honom inte umgås med andra kvinnor.
English | 中文
She is jealous, so she doesn't let him hang out with other women.
她嫉妒,所以不让他和其他女人交往。
Han var svartsjuk på hennes förra man.
English | 中文
He was jealous of her previous husband.
他嫉妒她的前夫。
När Niklas och Jesper blev ihop, blev Anna mycket svartsjuk.
English | 中文
When Niklas and Jesper became a couple, Anna became very jealous.
当尼克拉斯和杰斯珀成为一对时,安娜变得非常嫉妒。

Mer läsning