Jämna plågor

Uttrycket jämna plågor används som svar på frågor som till exempel Hur är läget?, Hur står det till med dig? och Är allt bra med dig?. Det betyder att det är sådär, alltså varken bra eller dåligt.
– Hur lever livet med dig? – Det är jämna plågor.
English | 中文
– What’s up?
– Nothing really, just trying to survive the day.
Uttrycket betyder bokstavligen att det är lika plågsamt hela tiden, men det används på ett skämtsamt sätt.

Mer läsning