Bli av

Bli av kan användas i flera betydelser:
  • hända
  • ta vägen, hamna
  • tappa bort, förlora
  • befrias ifrån
⚠️
Bli av är ett så kallat partikelverb. Partikelverb består av ett obetonat verb (bli) och en betonad partikel (av). Partikeln är ofta en preposition eller ett adverb. Verbet får ofta en annan betydelse som partikelverb.

Hända

Bli av kan betyda ’hända’ eller ’inträffa’.
Vi blev alla sjuka, så resan blev inte av. vi reste inte
English | 中文
We all got sick, so the trip didn't happen.
我们全都生病了,所以旅行取消了。
Jag tror inte att det blir något av det. det kommer inte att hända
English | 中文
I don't think it's going to happen.
我不认为这会发生。
Blir festen av? Kommer festen att hållas?
English | 中文
Is the party happening?
聚会会举行吗?

Ta vägen

Bli av kan också betyda ’ta vägen’ eller ’hamna’.
Var blev det fina vädret av? Vart tog det fina vädret vägen?
English | 中文
Where did the nice weather go?
好天气去哪儿了?
Jag undrar var brevet jag skickade för fem veckor sedan blev av. Jag undrar var det hamnade.
English | 中文
I wonder what happened to the letter I sent five weeks ago.
我想知道我五周前寄的信发生了什么事。

Tappa bort

Bli av kan dessutom betyda ’tappa bort’ eller ’förlora’. Om man blir av med något, tappar man bort eller förlorar det.
Jag har blivit av med min telefon.
English | 中文
I have lost my phone.
我的手机丢了。
Hon blev av med sitt pass på resan.
English | 中文
She lost her passport while traveling.
她旅行时丢失了护照。

Befrias ifrån

Bli av kan också betyda ’befrias ifrån’. Man kan bli av med saker som man inte vill ha. Då befrias man ifrån dem.
Ta en huvudvärkstablett så blir du av med huvudvärken.
English | 中文
Take a headache pill and you'll get rid of the headache.
吃一颗头痛药就可以摆脱头痛。
De fick vägglöss och visste inte hur de skulle bli av med dem.
English | 中文
They got bedbugs and didn't know how to get rid of them.
他们的房间里有了臭虫,但他们不知道怎么处理。

Mer läsning