Snart, strax eller kort?

Snart

Snart betyder ’efter en kort tid, om en stund’. Det kan till exempel vara ett par minuter, en timme eller en vecka. Hur lång tid det är beror på sammanhanget. Det är alltid en kort tid i sammanhanget. Snart kan graderas med till exempel ganska och mycket:
Jag är färdig ganska snart.
English | 中文
I'll be done pretty soon.
我很快就完成了。
Produkten visade sig mycket snart bli en succé.
English | 中文
The product soon proved to be a success.
产品很快证明是一个成功。
Efter jul är det snart nyår.
English | 中文
After Christmas, it's almost New Year.
圣诞节过后,新年就快到了。
Artisten ska släppa en ny skiva ganska snart.
English | 中文
Artist is going to release a new album pretty soon.
艺术家很快就要发行一张新专辑了。
Rresor till Mars kan bli verkliga mycket snart.
English | 中文
Travel to Mars could become reality very soon.
火星之旅可能很快就会成为现实。
Snart används också i subjunktionen (bisatsinledaren) så snart (som), som betyder ’genast när’.
Bussen åker så snart som alla har gått på.
Företaget ska expandera så snart som det är möjligt.

Strax

Strax betyder också ’efter en mycket kort tid, om en liten stund’. Denna tid uppfattas ofta som kortare än vid snart, men hur lång tiden är beror på sammanhanget. Om man använder snart och strax i helt olika meningar kan strax till och med uttrycka längre tid än snart. Man får fråga sig: Vad är en lång tid i sammanhanget? Vad är en kort tid? Och vad är en mycket kort tid? Strax kan graderas med alldeles.
Efter middagen blir det strax efterrätt.
De gifte sig strax efter kriget.
Middagen är färdig alldeles strax.

Kort

Kort används i tidsuttrycken inom kort, ’inom en kort tid’, och kort därefter, ’en kort tid efter det’. Kort därefter är ibland utbytbart mot snart eller strax när man syftar på en tid i det förflutna.
Artisten ska släppa en ny skiva inom kort.
I början av juni är det Sveriges nationaldag.
Kort därefter är det midsommar.
De första gästerna lämnade festen klockan nio, och kort därefter gick alla andra hem också. De första gästerna lämnade festen klockan nio, och snart gick alla andra hem också. De första gästerna lämnade festen klockan nio, och strax gick alla andra hem också.

Mer läsning